Живи в стиле "Electric Touch", в цвете "TV Show", в ритме "Stereo", по принципу "Don't be Fake!"